Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
I Stowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami rowerowymi Polski wschodniej - relacja

 

9 lipca 2022 r. odbył się I Stowarzyszeniowy Rajd Rowerowy trasami Polski wschodniej białostockich oddziałów zrzeszeń branżowych tj. członków Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Białostocki i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Przejechaliśmy równo 16 km w każdą stronę (tam i z powrotem). Rajd rozpoczęliśmy od powitania i przedstawienia uczestników, stosownego „przybrania barw”, tj. założenia kamizelek stowarzyszeniowych i „oflagowania” rowerów proporcami z logo stowarzyszenia, omówienia trasy, zasad BHP i programu spotkania. W tej roli znakomicie znalazł się Kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki główny organizator I-go międzystowarzyszeniowego rajdu integracyjnego. Zabezpieczeni w apteczkę I-pomocy i ubezpieczenie OC zebrani ruszyli w trasę. Na mecie rajdu pierwsza zameldowała się Kol. Ewa Szatyłowicz reprezentująca PZITS zdobywając tytuł Lidera i stosowne nagrody: żółtą koszulkę lidera, wieniec laurowy, dyplom i coś na regenerację sił. Organizator nie zapomniał o wyróżnieniu uczestnika zamykającego peleton. Na niego również czekała nagroda. Miłym zaskoczeniem dla uczestników był sam moment wręczania nagród. Na prośbę kol. Krzysztofa Gleba–Zawadzkiego w uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyła Miss Polonia z 2018 roku Pani Rozalia Mancewicz. Było wspólne zdjęcie i miła wymiana wrażeń.

 

 

 

 

Po regeneracji sił smakołykami kuchni Majątku Howieny (o to jako gospodarz zadbała urocza Pani Natalia), przy dobrze dobranej muzyce, przyszedł czas na zawody w grze plenerowej DART. Z 14-uczestników reprezentujących obecne na rajdzie stowarzyszenia, trzem najskuteczniejszym organizator przewidział stosowne dyplomy i nagrody. Zwycięzcami zostali przedstawiciele z PZITS, SITK, POIIB – gratulujemy. Zawody przebiegały w miłej, przyjaznej atmosferze będąc dobrym momentem relaksu. Całość spotkania nacechowana była życzliwością, wzajemnym poznawaniem się, wymianą informacji dot. prowadzonej działalności w ramach swoich stowarzyszeń. Przed ogłoszeniem powrotu do Białegostoku (wszyscy na rowerach i o własnych siłach) raz jeszcze uczestnicy krótko przedstawili się informując o swoim miejscu pracy i przynależności stowarzyszeniowej. Dziękując kol. Krzysztofowi Gleba-Zawadzkiemu (głównemu organizatorowi) za bardzo dobre przygotowanie rajdu bogatego w miłe akcenty i niespodzianki. Wszyscy zadeklarowali chęć uczestnictwa w przyszłości w tego typu spotkaniach popierając ideę integracji środowiska technicznego podlasia dopytując o dalsze tego typu inicjatywy. Uczestnikom gratulujemy i cieszymy się ze wspólnie spędzonego czasu.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem: Krzysztof Gleba-Zawadzki – Główny organizator Rajdu

 

 

>>> galeria zdjęć <<<

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl