Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

Projekty UE

 

 

 

ADD ON SKILLS - Advanced Digital Design Course on Modern Buildings Developing Skills for Young Engineers

 

 

Erasmus + (2020-1-PL01-KA226-HE-095244)

Total grant: 261 018,00 euro

Period: 2021-2023

 

www.addonskills.pb.edu.pl

 

Project Summary

ADD_ON_SKILLS project responds to an increasing need for taking up new challenges in digital and remote times, that set the bar high for teachers and trainers in technical universities. Thus, they need not only to follow quick-changes in the construction sector, but also face the prospect of remote or hybrid learning. Preliminary research about the competences of graduates of technical universities as well as results of analysis of our previous Erasmus+ project, showed inability to conduct comprehensive analysis taking into account different aspects and technical solutions to create the best energy-effective and ecology-friendly solution. The analysis of the previous project in this area showed a gap to be filled, thus, we decided to face the challenge. Moreover the pandemic situation made students stay home or conduct blended learning, that raised requirements to educators. Modern lessons would thus move from an approach centred on the teacher’s performance to one based on the construction and development of new students’ skills, guided by the teacher working with them on the evaluation of content, making it clear, comparing results, developing new ideas. The teacher would therefore not only be entrusted with the role of controlling learning but also that of facilitating the interaction of knowledge, managing relationships, developing practical hard and soft skills... [read more...]

 

 

Coordinators

Dorota Anna Krawczyk

Project Manager
Vice-Rector for International Cooperation
Bialystok University of Technology

Beata Biernacka

Deputy Manager
Research scientist
Bialystok University of Technology

Agata Dziekońska

Project Administrative Coordinator
International Relations Office
Bialystok University of Technology

Anna Ulitko-Ławicka

Project Administrative Coordinator
International Relations Office
Bialystok University of Technology

Airida Tyliene

Local VTDK Team Coordinator
Vice Dean of Civil Engineering Faculty
Vilnius College of Technologies and Design

Aleksejs Zorins

Local RTA Team Coordinator
Leading researcher
Rezekne Academy of Technologies

Antonio Rodero Serrano

Local UCO Team Coordinator
Research scientist
University of Cordoba

Vincenzo Di Naso

Local UNIFI Team Coordinator
Research scientist
University of Florence

Nina Szklennik

Local PZITB Team Coordinator
Head of Association
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku

Tomasz Huścio

Webmaster
BUT StudioWeb
Bialystok University of Technology

Project partners

Leader

Partners

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku w 2021 roku realizował projekt p.t. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” w ramach działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Projekt dotyczył wsparcia na kapitał obrotowy przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Projekt VIPSKILLS

Opis projektu

Projekt VIPSKILLS jest odpowiedzią na rosnącą konieczność zmian w systemie szkolnictwa wyższego ze względu na rozwój w sektorze budowlanym, wzrost dostępności technologii informatycznych, potrzebę mobilności i sprostania oczekiwaniom pracodawców.

 

Naszym celem jest rozwijanie umiejętności, które pomagają przeprowadzać kompleksowe analizy z uwzględnieniem różnych aspektów: technicznych, ekonomicznych, ekologiczne, społecznych, klimatycznych i prawnych w celu wyboru optymalnego rozwiązania. W dzisiejszych czasach zdolność twórczego myślenia, umiejętności językowe i współpracy w grupie są niezbędne na międzynarodowym rynku pracy. Od inżynierów pracujących w sektorze budownictwa i systemów sanitarnych oczekuje się nie tylko projektowania, ale również doradztwa energetycznego, dlatego absolwenci studiów technicznych powinni umieć dzielić się swoją wiedzą z inwestorami, proponować rozwiązania umożliwiające redukcję zużycia energii. [czytaj więcej...]

 

Aby osiągnąć cel projektu utworzone zostało konsorcjum z aktywnym udziałem 3 uczelni:

 

Politechnika Białostocka (BUT)
University of Cordoba (UCO)
Vilnius College of Technologies and Design (VTDK)

 

i stowarzyszenia inżynierów:

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB)

 

Współpracujemy także z kilkoma firmami z Polski i Hiszpanii, na przykład:

 

De Dietrich Heating Technic
Purmo Rettig Heating
NIBE-BIAWAR
Sankom
CIAC – Centro de Innovación Andaluz para la Construcción Sostenible
Grupo MAGTEL
AFAR Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración y Climatización

 

 

Koordynatorzy

Koordynator projektu - Dorota Anna Krawczyk d.krawczyk@pb.edu.pl

 

Koordynatorzy organizacji partnerskich:

 

UCO - Antonio Rodero Serrano a.rodero@uco.es

 

VTDK - Airida Tyliene a.tyliene@vtdko.lt

 

PZiTB - Nina Szklennik n.szklennik@pb.edu.pl

 

 

Strona internetowa projektu VIPSKILLS:

www.vipskills.pb.edu.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl