Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs Budowa Roku 2013 - zestawienie obiektów

 

L.p.

 

Zgłaszający

 

 

 

Obiekt

 

1.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin (zadanie 1A i 1B) 

 

2.

W.P.R.B.  ANATEX

ul. Handlowa 6 G

15-399 Białystok

 

Rozbudowa proszkowni serwatki wraz z infrastrukturą techniczną i sieciową na działce o nr geodezyjnym 603

ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie

3.

ASKO S.A.

ul. Brukowa 28 lok. 1

15-889 Białystok

Budowa 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażami oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i zalicznikową instalacją elektryczną na działkach o numerach ewid. gr.750, 750/3 i 814 (obręb nr 21- Dojlidy)

 

4.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

GRYC BUDOWNICTWO

BARTŁOMIEJ GRYC
Al. Piłsudskiego 8/1 lok. 4

15-062 Białystok

Przebudowa auli w budynku ogólnotechnicznym cz. B wraz z przyległym holem i zapleczem przy ul. Wiejskiej 45A oraz inne prace remontowe pomieszczeń będących własnością Politechniki Białostockiej położonych przy ul. Wiejskiej 45A w Białymstoku

 

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

GRYC BUDOWNICTWO

BARTŁOMIEJ GRYC
Al. Piłsudskiego 8/1 lok. 4

15-062 Białystok

Rewaloryzacja obiektu zabytkowego „Arsenał” przy ul. Mickiewicza 2 w Białymstoku wpisanego do rejestru zabytków dn. 02.12.1958 r. pod nr A-259

 

6.

„P.P.U.H. Kombinat Budowlany” Sp. z o. o.

ul. Legionowa 14/16

15-099 Białystok

Zespół budynków mieszkalnych A i B z usługami w parterze budynku A i garażami podziemnymi przy ul. Krakowskiej w Białymstoku

 

7.

„P.P.U MARK – BUD sp. z o. o.

ul. Lipowa 24

15-427 Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową, z podziemnym garażem, miejscami postojowymi naziemnymi, niezbędnymi budowlami, zjazdami i infrastrukturą techniczną na działce nr 496 przy ul. Mickiewicza w Białymstoku

 

8.

„Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

ul. Jana III Sobieskiego 1

15-013 Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową, z podziemnym garażem, miejscami postojowymi naziemnymi, niezbędnymi budowlami, zjazdami i infrastrukturą techniczną na działce nr 496 przy ul. Mickiewicza w Białymstoku

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl