Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku „BUDOWNICTWO” - relacja

 

Zapraszamy do obejrzenia Uroczystej Gali Laureatów Konkursu:

 

 

W dniu 26 października b.r. w budynku INNO – EKO – TECH Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników Konkursu „Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów Wyższych kierunku „BUDOWNICTWO”. Konkurs zorganizowany został przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Białymstoku, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. W tegorocznej edycji Konkursu po raz piąty w zmaganiach w konkursowych szrankach wzięli udział absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, która wraz z białostockim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Zgłoszone do Konkursu prace dyplomowe analityczne, badawcze i projektowe zostały wykonane w latach akademickich 2018/2019 oraz 2019/2020 i były oceniane w następujących specjalnościach: budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane i inżynierskie, realizacja i utrzymanie obiektów budowlanych, budownictwo drogowe, budownictwo komunikacyjne.

 

Komisja Konkursowa składająca się z naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władz samorządowych, nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorstw wykonawczych wyłoniła spośród 32 zgłoszonych prac te najlepsze i zasługujące na wyróżnienie.

 

Nagrodzono następujące prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie:

 

  • Projekt hali widowiskowej autorstwa mgr. inż. Michała Deca. Promotorem pracy była dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel, prof. PB.

  • Stateczność konstrukcji składowisk odpadów autorstwa mgr inż. Justyny Sulewskiej. Promotorem pracy była prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska Adamska.

  • Analiza dynamiczna chłodni kominowych. Autorem pracy był mgr inż. Michał Ejsymont. Promotor pracy: dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel, prof. PB.

  • Hala widowiskowo - sportowa o przekryciu powłokowym. Autorem pracy był mgr inż. Damian Suchocki. Promotor pracy: dr inż. Mariusz Gnatowski.

  • Analiza cech technicznych elastomeroasfaltów z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego autorstwa inż. Kamili Fidrych. Promotor pracy: dr inż. Andrzej Plewa.

  • Projekt budynku szkoły muzycznej. Autorem pracy była inż. Marta Kotomska, natomiast promotorem pracy była dr hab. inż. Jolanta A. Prusiel, prof. PB.

  • Ocena poziomu hałasu w otoczeniu wybranych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną autorstwa inż. Daniela Jamiołkowskiego. Promotorem pracy był dr inż. Marek Motylewicz.

  • Projekt budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych. Autorem pracy jest inż. Marta Hyzopska. Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Jolanty A. Prusiel, prof. PB.

 

Komisja wyróżniła również sześć prac magisterskich i trzy prace inżynierskie. Autorzy wyróżnionych prac to: Jan Klimasara, Kornel Kuczyński, Marta Kotomska, Anna Nikitiuk-Panek, Marta Ostrowska, Marek M. Werpachowski, Michał Ejsymont,Tomasz Bruś, Dominik Witer.

 

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, prenumeratę „Przeglądu Budowlanego” na 2022 rok oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN i Firmę ATHENASOFT sp. z o. o.

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl