Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Konkurs na prace dyplomowe – rozstrzygnięty

25 października br. w budynku INNO–EKO–TECH Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się ogłoszenie wyników XXIII Konkursu „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo”. Konkurs zorganizowany został przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. W tegorocznej edycji konkursu po raz drugi w zmaganiach w konkursowych szrankach wzięli udział absolwenci Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Zgłoszone do konkursu prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie zostały wykonane w roku akademickim 2015/2016 i były oceniane w następujących kategoriach: praca projektowa, praca analityczna i praca badawcza.

 

Komisja konkursowa składająca się z naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władz samorządowych, nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorstw wykonawczych postanowiła przyznać 9 nagród i 13 wyróżnień. Nagrodzono następujące prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie:

  • „Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny amfiteatru na terenie Politechniki Białostockiej”, autor: mgr inż. Maciej Czajka, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB;
  • „Projekt konstrukcji garażu wielopoziomowego z systemem automatycznego parkowania”, autor: mgr inż. Filip Jan Kipa, promotor: dr inż. Mariusz Gnatowski;
  • „Cylindryczny zbiornik fermentacyjny w biogazowi”, autor: mgr inż. Kamil Kuczyński, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel;
  • „Wariantowy projekt wysokiego budynku hotelu”, autor: mgr inż. Łukasz Skrouba, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski;
  • „Wariantowy projekt wysokościowego budynku biurowego”, autor: mgr inż. Paweł Sawicki, promotor: prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski;
  • „Wpływ uszlachetniania kruszywa recyklingowego na wybrane właściwości kompozytu cementowego”, autor: mgr inż. Paweł Suszycki, promotor: dr inż. Edyta Pawluczuk;
  • „Koncepcja budynku spokojnej starości o konstrukcji modułowej”, autor: inż. Magdalena Jemielity, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB;
  • „Projekt budynku przemysłowego”, autor: inż. Michał Rogowski, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel;
  • „Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny kładki pieszo- -rowerowej przez rzekę Pisa w miejscowości Pisz”, autor: inż. Krzysztof Zadroga, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB.

 

Komisja wyróżniła siedem prac magisterskich i sześć inżynierskich. Autorzy wyróżnionych prac: mgr inż. Marlena Bułatewicz, mgr inż. Mariola Konopko, mgr inż. Paweł Kudzinowski, mgr inż. Przemysław Lipka, mgr inż. Emilia Aneta Niewińska, mgr inż. Przemysław Pęcak, mgr inż. Julita Zimnoch, inż. Piotr Barszcz, inż. Tomasz Krajewski, inż. Szymon Lubas, inż. Piotr Sienicki, inż. Radosław Żyznowski, inż. Jakub Karolkiewicz.

 

Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, prenumeratę „Przeglądu Budowlanego” na 2018 rok oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN i firmę ATHENASOFT sp. z o. o.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu „Najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunku budownictwo” zostało połączone z uroczystą Galą XXIII edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku 2015-2016 w Regionie Północno-Wschodnim”, w którym po raz kolejny o miano najlepszych ubiegały się obiekty zrealizowane i zgłoszone przez firmy budowlane działające w regionie północno-wschodniej Polski. Złotymi Statuetkami ufundowanymi przez Oddział PZITB w Białymstoku nagrodzono białostockie firmy wykonawcze: • P.P.U. „MARK – BUD” sp. z o.o. • P.B. BUDPOL sp. z o.o. • P.P.U.H. „KOMBINAT BUDOWLANY” sp. z o.o. • P.B. Gryc Budownictwo Bartłomiej Gryc • Akcess Starosta i Wspólnicy s.j. Srebrną Statuetkę otrzymało P.P.U.H. „KOMBINAT BUDOWLANY” sp. z o.o. Zwycięzcy konkursu zostali również uhonorowani statuetkami ufundowanymi przez wojewodę podlaskiego – Bohdana Paszkowskiego, które laureatom konkursu wręczała Ewa Welc – dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Statuetki ufundowane laureatom konkursu przez prezydenta miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego wręczał Waldemar Pawłowski – zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta.

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl