Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
RELACJA ZE SPOTKANIA TECHNICZNO - INTEGRACYJNEGO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW PZITB - ODDZIAŁ w BIAŁYMSTOKU „I Spływ kajakowy rzeką Supraśl”

15 lipca 2017r Koło Terenowe PZITB Białystok zorganizowało spotkanie integracyjno-techniczne członków i sympatyków PZITB -„I SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ SUPRAŚL”. W spotkaniu udział wzięło łącznie 24 uczestników - miłośników wiosłowania. Uczestników w/w spotkań przybywa nam systematycznie. Na wyróżnienie zasługuje liczne uczestnictwo przedstawicieli Koła Młodych PZITB.

 

Organizator - kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki przygotował imprezę wzorowo pod względem logistycznym ubezpieczając imprezę od następstw NN, organizując apteczkę I-pomocy, społecznego ratownika, który udzielił instruktarzu przed wypłynięciem kajakami w trasę. Od samego początku w grupie panował porządek i miła atmosfera. Pogodę mieliśmy zamówioną, wśród uczestników panował dobry nastrój, co profesjonalnie uwidocznił na zdjęciach kol. PRESS FOTO. Trasa spływu okazała się malownicza a słońce przyjemnie wyglądało zza chmur przygrzewając od czasu do czasu. Trasę spływu wszyscy pokonywali w dobrych nastrojach dzielnie pokonując napotkane „przeszkody”, które dodatkowo uatrakcyjniały imprezę.

 

Miłym akcentem wywołującym dużo śmiechu i zabawy był „wyścig” kajakiem w Kategorii K2 Mikst o nagrodę Przewodniczącego Koła Terenowego. Trzy pierwsze załogi zostały uhonorowanie przez kol. Przewodniczącego Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego Dyplomami i Nagrodami. Organizator dodatkowo zaplanował jeszcze jedną konkurencję, mianowicie konkurs rzutu do celu kołem ratunkowym. I tu trzech najlepszych otrzymało Dyplomy i nagrody Przewodniczącego Koła Terenowego. Załoga, która „zamykała peleton” otrzymała Nagrodę pocieszenia, - na regenerację sił. Spływ zakończyliśmy planowo na plaży w Parku Jurajskim, po czym udaliśmy się na „Biesiadę pod Wiatą” do „Folwarku Nadawki” aby zregenerować nadwyrężone siły.

 

Część merytoryczną spotkania nt.: Plany rozwoju sieci drogowej na terenie właściwości GDDKiA Oddziału w Białymstoku, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nawierzchni betonowych w zwięzły sposób zreferowali kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki i kol. Krzysztof Falkowski. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, były liczne pytania i rozwijanie tematu.

 

Kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez kol. Prezesa Krzysztofa Gleba-Zawadzkiego każdemu z uczestników Dyplomu uczestnika spływu na pamiątkę i w dowód uznania za dzielne pokonanie trasy. Załoga kobieca została szczególnie wyróżniona Nagrodą i Dyplomem za dzielne pokonanie niełatwej przecież trasy.

 

W dalszej części miało miejsce podsumowanie spotkania integracyjno- technicznego, omawianie spraw bieżących, posiłek przy ognisku (muzyka, kiełbaski, kartacze, kiszka ziemniaczana, szaszłyki, napoje, itp). Rozmowom, wzajemnemu poznawaniu się, wspólnym dyskusjom nie było końca. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że kolejne spotkanie integracyjne wypadło bardzo dobrze. Organizatorowi podziękowano za pomysł, jego realizację, zabezpieczenie logistyczne imprezy (sprzęt, posiłek, muzykę, miłe dodatkowe atrakcje). Wszystko wskazuje na to, że realizowana sukcesywnie idea łączenia środowiska zdaje egzamin i należy ją rozwijać. Przewodniczący kol. Krzysztof Gleba-Zawadzki zapowiedział organizację kolejnego spotkania tj. II-go Rajdu rowerowego trasami GreenVelo pod koniec września br.

 

Galeria Spływ Kajakowy 2017

GALERIA

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl