Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI

Seminarium szkoleniowe

 

Wyroby budowlane w świetle nowych regulacji prawnych

 

Mając na uwadze istotne zmiany wprowadzone do dotychczasowych przepisów odnoszących się do wyrobów budowlanych wchodzących w życie od 1 stycznia 2016 roku,uprzejmie informujemy, że Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku organizuje 1 – dniowe seminarium szkoleniowe na temat:

 

Wyroby budowlane w świetle nowych regulacji prawnych

 

Zajęcia poprowadzi Pan mgr inż. Heliodor Tribiłło – Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Białymstoku.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 roku (piątek) w godzinach 10.00 – 14.15 w sali 203 budynku NOT-u przy ulicy Skłodowskiej 2 w Białymstoku.

 

Należność za udział w szkoleniu wynosi 260,00 zł brutto od uczestnika, którą należy wpłacić na rachunek bankowy: 57 1020 1332 0000 1802 0025 9416 (PKO BP I Oddział w Białymstoku) lub bezpośrednio w Biurze Oddziału PZITB. Cena obejmuje m.in. 5 godzin wykładów, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

 

Przyjmowanie zgłoszeń oraz informacje o szkoleniu można uzyskać osobiście w Biurze Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 2, pok. 204  oraz telefonicznie pod numerami telefonów: (85) 742-04-81, 881 966 223, ewentualnie drogą elektroniczną na adres: pzitb@notbial.com.pl lub pzitb101@gmail.com

 

Ze względów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się w terminie do dnia 14 grudnia b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

 

 

Pliki do pobrania

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl