Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI

Szkolenie na temat:

 

„UPRAWNIENIA BUDOWLANE

-BEZ TAJEMNIC !!!” 

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ,

PODLASKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA,

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

 

zapraszają

 

wszystkich Państwa zainteresowanych tematyką związaną

z procedurą uzyskiwania uprawnień budowlanych

(zgodnie z aktualnymi przepisami: ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)

 

dnia 18 grudnia 2014 r. (czwartek)
o godz. 14.00, Aula B

(budynek Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
ul. Wiejska 45 E, Białystok).

 

Gość specjalny spotkania:

 

Pani Elżbieta ŻUKOWSKA, mgr prawa

- Dyrektor Biura
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

w Białymstoku

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl