Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Zmarł prof. Andrzej Łapko

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 25 sierpnia 2015 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej ŁAPKO znakomity naukowiec, wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, były Prorektor Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych, wieloletni członek KILiW PAN, przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych.

 

Profesor Andrzej Łapko był wychowawcą wielu pokoleń studentów i naukowców, był wspaniałym nauczycielem i serdecznym kolegą, człowiekiem o niezwykłej prawości i życzliwości. Jego odejście, to wielka strata dla społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Pozostanie w naszej pamięci i wspomnieniach.

 

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego.

 

- Przewodnicząca, Zarząd oraz Członkowie białostockiego Oddziału PZITB -

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl