Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Białymstoku

AKTUALNOŚCI
Śp. mgr inż. Teodor Bilmin

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 grudnia 2020 r. przeżywszy lat 80, odszedł nasz Kolega

 

Śp. mgr inż. Teodor Bilmin

Śp. mgr inż. Teodor Bilmin

 

wieloletni Członek Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymstoku. Kolega Teodor Bilmin urodził się 24 maja 1940 roku w Bilminach (powiat Sokółka). W 1959 roku ukończył Technikum Budowlano-Drogowe w Białymstoku. Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku zakończył w 1965 roku. Dyplom magistra inżyniera budownictwa lądowego uzyskał w 1971 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej w Politechnice Warszawskiej w Warszawie. Uprawnienia budowlane do sporządzania projektów i kierowania robotami budowlanymi oraz specjalizację zawodową inżyniera organizacji i mechanizacji produkcji budowlano-montażowej zdobył w 1972 roku. W latach 1960-1966 pracował w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w charakterze starszego technika, a następnie starszego inspektora. W latach 1967-1970 pełnił funkcję kierownika pracowni w Zakładzie Badań i Doświadczeń przy BZB Białystok. W latach 1974-1982 jako kierownik wielobranżowej pracowni projektowej w Biurze Projektowo – Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” Białystok zaprojektował i prowadził nadzór autorski budów: FADOM Białystok Starosielce, FADOM Ełk, FADOM Łomża. W latach 1983-1986 został oddelegowany do pracy na stanowisku inżyniera w Przedsiębiorstwie Budowlanym w Skigdzie (Algieria). Następnie w latach 1974-1982 jako kierownik wielobranżowej pracowni projektowej w Biurze Projektowo – Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” Białystok zaprojektował i prowadził nadzór autorski budów: przejście graniczne w Bobrownikach, przejście graniczne w Kuźnicy, przebudowa browaru Dojlidy - Białystok.

 

Do Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa mrg inż. Teodor Bilmin wstąpił w 1963 r. Pełnił w stowarzyszeniu następujące funkcje:

 

 • Komisarz wystawy organizowanej przez Oddział PZITB w Białymstoku p.t. „XX – lecie Budownictwa Białostocczyzny” w 1966 r.,
 • Przewodniczący Komisji Poprawy Warunków Pracy przy białostockim Oddziale NOT-u w latach 1981 – 1983,
 • Sekretarz Komisji Rewizyjnej białostockiego Oddziału PZITB w latach 1994 – 2004,
 • Członek Komisji Rewizyjnej białostockiego Oddziału PZITB w latach 2005 – 2020,
 • Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Kroniki Oddziału PZITB w Białymstoku”,
 • Przewodniczący Komisji Historii białostockiego Oddziału PZITB w latach 2006-2016.

 

Za działalność zawodową i społeczną został uhonorowany:

 

 • Złotą Honorową Odznaką PZITB z Diamentem (2009 r.)
 • Godnością „Zasłużony Senior PZITB” (2008 r.)
 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000 r.)
 • Złotą Honorową Odznaką PZITB (1999 r.)
 • Złotym Krzyżem Zasługi (1989 r.)
 • Srebrną Odznaką „Zasłużony Białostocczyźnie” (1981 r.)
 • Złotą Odznaką „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych” (1979 r.)
 • Złotą OdznakąHonorową NOT (1976 r.)
 • Srebrną Honorową Odznaką PZITB (1974r.)
 • Brązowym Krzyżem Zasługi (1974 r.)
 • Srebrną Odznaką Honorową NOT (1972 r.)

 

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci Kol. Teodora Bilmina składają: Przewodnicząca, Zarząd i Członkowie Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Budownictwa w Białymstoku.

 

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddział w Białymstoku

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2, pok.204

15-950 Białystok

 

NIP: 542-10-00-738, REGON: 050005056

 

Deklaracja Członkowska (pdf)

 

tel./fax: +48 85 742 04 81

tel. kom. +48/ 881 966 223

e-mail: pzitb@bialystok.enot.pl